خانم بوئینی

خانم بوئینی

نمایش یک نتیجه

دلار (نمک سبز) محلی خانم بوئینی

فروشنده آقای علیزاده

شاید فکر کنین که راه‌انداختن یه کار یا توسعه‌دادنش سن ‌و سال خاصی می‌خواد؛ آقا هُرمُزخانِ علیزاده که یه فره...