ما در واجـــارو با محدود کردن حـــق استفاده از اینترنــت مخالفیم

امضا کارزار

بهترین کشاورزان زنبوردارن روستاییان واجارو

نمایش کل کشاورز: ۱۶

 • آقای علیزاده

  امتیاز ۳.۰۰ از ۵

  روستای خاناپَشتان,
  املش,
  گیلان, ایران

 • آقاسهیل

  امتیاز ۴.۰۰ از ۵

  روستای نِصفی,
  رودبار,
  گیلان, ایران

 • علی خان

  امتیاز ۵.۰۰ از ۵

  روستای دِهکاء,
  آستانه,
  گیلان, ایران

 • آقا اسمعیل

  امتیاز ۳.۶۷ از ۵

  روستای تَمچال,
  آستانه,
  گیلان, ایران

 • عموقاسم

  امتیاز ۱.۶۷ از ۵

  روستای میلاش,
  رحیم آباد,
  گیلان, ایران

 • عَبد

  امتیاز ۴.۷۱ از ۵

  روستای دیزبُن,
  لاهیجان,
  گیلان, ایران

 • خانم حامیان

  امتیاز ۴.۵۰ از ۵

  روستای ویشکانَنَک,
  سنگر,
  گیلان, ایران

 • آقا مصطفی

  امتیاز ۳.۷۵ از ۵

  روستای اِشکَراب,
  لنگرود,
  گیلان, ایران

 • آقا اصغر

  امتیاز ۲.۸۹ از ۵

  روستای مودِگان,
  فومن,
  گیلان, ایران

 • مَش عَباس

  روستای سلیمان داراب,
  زرند,
  کرمان, ایران